Monday, May 31, 2010

MOVING!

Dear all readers and followers,

Nana akan tutup Pynk Happiness dalam tempoh
dua minggu dari sekarang.

Tapi Nana masih blogging :)


Click HERE to visit my new blog :)

Salam and thanks ^^

- Nana

No comments: